Ty Dolla $ign - Sexy Girlfriend

I just took a flick with your girlfriend
I be kicking shit with your girlfriend
I just smoked a blunt with your girlfriend
I think that I'm done wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.