Ty Dolla $ign - 24 Hours (Remix)

Then I ask her what she waiting for
Call my phone bitch
She told me that she 24, going grown
Then I ask her what she tripping for
I get my own
And my ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.