Vic Mensa - In Some Trouble

Whole time
I got somebody for ya'
I'm finna hit shorty right now!
She badder than Bebe's kids, ya hear me?
And she be sliding and gliding

I sen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.