Ozuna - Loa Dioses

Brr, ¿ah?
Quiero aprovechar este momento
Desde el fondo 'e mi corazón
Pa' decir que me disculpo
¡Absolutamente con nadie, nosotro' somo' Los Diose...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.