Ozuna - Me Porto Mal

Yo sé que estamos pecando
Dios, perdóname, ella está provocando
El DJ con el dembow me está ayudando
Y mi mujer por otro lado me está llamando
Y e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.