Ozuna - No La Mires

Woah oh
El negrito de ojos claros
Yeah, eh
Ozuna

No la mires la tengo de este lado, ya la coloqué
Le tiré solamente una guiñada y coroné
Ella ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.