Daddy Yankee - China

(Honey came in and she caught me red-handed
Creeping with the girl next door)
(Mi mujer me estaba llamando)
D.Y. (Oh oh oh)
Di-Di-Di-Daddy (Contig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.