Anuel AA - Así Soy Yo

Siempre estamo' a'lante
Adelanta'o al tiempo
Tu jevo se quedó
Pa' los tiempo' de Héctor

Brr, yeh, así soy yo
Y nunca vo'a bajarle, eh
Aquí to'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.