Anuel AA - Intocable

Mi vida comenzó en el 9 2
A mi mamá un doctor cáncer le diagnostico
El mismo que se equivocó
Porque ese cáncer era yo

Ayer mi mai me dijo "hi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.