Anuel AA - Cuéntale

Mera dime casper los intocables los iluminatis
Real hasta la muerte oíste bebé
Real hasta la muerte baby
Real hasta la muerte baby
Los Evo Jed...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.