Anuel AA - Ceniza En Cenicero

(Yo nunca voy amar de nuevo)

Yo ya me harté de andar buscando amores
De hacerme el fuerte y de probarlos sin sabores
Yo ya no quiero a nadie que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.