Anuel AA - Mi Vida

Mi vida comenzó en el 92
A mi mamá, un doctor cáncer le diagnostico
El mismo que se equivoco
Porque ese cáncer era yo
Ayer mi mai me dijo hijo
Tú...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.