Brytiago - Controla

Brrr
Uah
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Baby

Tú sabe' cómo jugar con mi mente, -te (Mente, eh)
Dice' que no quiere' compromiso, pero cuando ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.