Ozuna - Bebe

Amistades que me ven y me preguntan
Si yo te he vuelto a ver
Pero lo que casi nadie sabe
Es que yo te vivo recordándote, extrañándote (tú sabes)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.