Anuel AA - Por Ley

Brr
¿Ah?
Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón?
Brr (Yah)

Eso es por ley (Ley)
Fumando sour con tu baby, eso es por ley, ley (Brr)
Haciendo tic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.