Ozuna - Yo Tengo Una Gata

(Yo tengo una gata que se besa con otra)
Woh oh

Yo tengo una gata que se besa con otra (con otra)
Yo tengo una nota igual que tú y se me nota (y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.