Reik - Me Niego

Es difícil abrir mis ojos y ya no verte
Tu olor en la cama, aún sigue intacto
Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte
Y no encuentro tu ro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.