Sky - Karma

Ooh (jeje), oh-oh
Nah-na, nah-na
Ooh
J Balvin, man
Sky
Ozuna

Tu primer amor es el que nunca se olvida
(Ese amor nunca se olvida)
Dije: "Por ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.