Ozuna - Temporal

Woh, yeah, yeah, yeah eh, yeah
Hi music hi flow
Quieras o no quieras, ese amor se fue
Si te quedas esta noche, yo me quedaré
Al final, esos besos ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.