Semino Rossi - Jeder Tag ist wie ein Abenteuer

Los, folge dem Zufall
Mal schauen wohin er dich trägt
Weit in ferne Welten
Hab' keine Angst zu gehen
Los, folg' deinem Herzen
Glaub' mir es kennt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.