Ty Dolla $ign - Message In A Bottle

Message in a bottle
Let me get a swallow
Fillin' up my cup
Section full of models
And we goin' up like it's a Tuesday
Drankin' 'til I'm woozy
Kn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.