Yo Gotti - Count Me Out

20 a boss, 20 ain't trippin'
Come to my city and see how I'm livin'
(Dolla $ign, Yo Gotti)

Have you niggas lost your mind? Don't count me out
Al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.