Ozuna - Por Ti

Ella dice que cambié
Buscando cumplir lo que soñé
Y ahora todo es al revés
Tanto tiempo juntos se acabó (Oh oh ohh)

Dice que cambié desde que se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.