Ozuna - El Pecado

No paro de pensar
En cómo debo tenerte

Ozuna!

Un día me quiere y al otro no sabe que hacer
No me conviene pero yo la quiero tener
Será l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.