Master Blaster - Longe de Você

Longe de você
Eu fico só se for sem querer
A vida é mais gostosa assim
Distante de você, longe de mim

E longe de você
Me sinto preso, amarrado
Vontad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.