Master Blaster - Flor de Laranjeira

O cheiro da flor de laranjeira
Me fez acordar pra vida inteira
Sinto que agora chegou minha vez

Não quero perder mais meu tempo
Sou eu que dito a dir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.