Master Blaster - Desejo e Medo

Acabou...
Fez de tudo pra eu te perceber, não durou
Seu jeito doce fez com que eu não pudesse ver
Que gente tinha um prazo, mas por mero acaso aconte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.