Master Blaster - Não Vou Mudar

Que bobagem esse mundinho onde tudo é igual
Gente circulando no maior baixo astral
O sucesso é definido pelo tanto de grana que se tem
Um carrão, um c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.