Master Blaster - Te Convencer

E essa cara amarrada
Sinto um medo vindo do olhar
É tanta pressa, pra nem ter onde chegar

Não demora, arruma a mala
Esquece tudo o que ficou pra trás...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.