Master Blaster - Truco e Rouba Monte

Truco e Rouba Monte
Truques de baralho eu sei
Meu pai me ensinava
E eu acho que aprendi de vez

Era só observar
Ser malandro e o jogo assim se fez
Hoj...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.