Ozuna - Baila, Baila, Baila

Ella casi ni sale, la traicionó el amor
Tiene par de amistade', pero no quiere relación
Donde va sobresale, en sus ojo' se ve la ilusión (se ve la i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.