Manuel Carrasco - Me Dijeron de Pequeño

Me dijeron de pequeño
Dónde vas que tú no puedes
Y aquí sigo peleando
Con la indecisión de siempre
Me enseñaron a crecerme
A los pies de la ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.