Juanes - Otra Vez

Llueve la ciudad, se despinta el cielo
A veces nos pasa que grita el silencio
Que debo cambiar para hallar lo que anhelo

Que debo hacer para no t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.