Manuel Carrasco - Te Veo Entre La Gente

Puedo ver, como van debatiendo en silencio
La mujer y la niña que están
Revolviendo su mundo por dentro

Puedo ver, se maquilla escondiendo la an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.