Niña Pastori - Corazón de Mar

Voy soñando
Bajo la lluvia voy flotando
Y por el venir caminando
La chaqueta está cantando
De costumbre
Llevo conmigo mi guitarra
Canción de amo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.