Lila Downs - Válgame Dios

Y es la verdad
Querer así es un pecao
Válgame Dios
Que me perdone el santo Padre pero yo
No sé vivir si no te tengo y a mi vera
Y es la verdad
Q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.