Lila Downs - El Día Que Me Quieras

Acaricia mi ensueño
El suave murmullo de tu suspirar
Como ríe la vida
Si tus ojos negros me quieren mirar
Y si es mío el amparo
De tu risa le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.