Niña Pastori - Incomparable

Veo la melancolía en tu mirada
Tu sangre corre por mis venas y se derrama
Ahora que se cae la tarde y yo me quedo sola
No dejo de pensar en ti

Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.