Niña Pastori - Desde La Azotea

Paso por donde pase el tiempo
Vuelan los recuerdos
Se queda el argumento
Y lo que más deseo
Un horizonte lejos de ti mi amor

¿Qué se ve?
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.