Raphael Gualazzi - Mondello Beach (Balla Carmelina)

Quannu m'aiu a spusari
'Twill be just you and me
Idda m'arrispunniu
Come back to Italy

Cunzatimi lu lettu
Staiu pp'arriturnari
Waistin' our ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.