Ozuna - Si No Te Quiere

Si tu marido no te quiere, quiere
Baby, mejor tú dale banda, porque
Porque esta noche sí se bebe, bebe
Baby, nos vamos hasta que el sol salga
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.