Bizzey - Wine Slow

Jij weet wat je doet, oh
Shawty kom en boss je move
Ik vind het lekker als je losjes doet
Kom doe het dan, baby
Ik weet wat ik doe
Kom ik haal je...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.