Bizzey - Op De Vlucht

Ro-Rocky, Rocky, what's goin' on?
Is man like fucking Vlado innit?
Bizzey!

In m'n hoofd ben ik soms te laat
Veel money on my mind, maar is dat h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.