Ozuna - Besos Mojados

Anda, ve corriendo a donde ese infeliz
Para luego volver a mí
Para que consuele tu llanto
No es la primera vez que lo haces, decídete
Si te queda...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.