Ozuna - Haciéndolo

Eh-ieh
Oh-oh
Ohh-oh-oh-oh
Tarabaraba, oh

Si paso un rato sin verte
Siento que me desespero
A mí me encanta tocarte
Quiero el olor de tu cuerp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.