Ozuna - Quiero Más

Baby
Esa mirada era la señal que yo esperaba
Baby, no te vayas
Ozuna
W y Yandel

Quédate aquí un rato más (eh-eh)
Que odio cuando tú te vas
Y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.