Ozuna - Devuélveme

Devuélveme lo que me llevaste
Tú mi corazón te robaste
Dime cómo hago pa' dormir por las noches
No hago nada más que pensarte
Dime, dime, ¿cómo qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.