Ozuna - Me Dijeron

Ya me dijeron (oh-oh-oh-oh)
Que tú a mí me quieres ver
Ya tu amiga me lo confesó
Que al igual que yo, tú me quieres comer
Ya me dijeron
Que no er...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.