Ozuna - En la Intimidad

Baby
Yampi
Hi Flow

En la intimidad
A veces hacemos cosas de más
Lo malo es la hora que te vas
Enrolamos un phillie y prendemos
Yo te d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.