Justin Quiles - Otra Copa

Una sonrisa encantadora
Una mirada tentadora
Tu cinturita que me lleva al cielo
Y un beso me lleva al infierno

Un beso en la espalda
Quemá...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.